توضیحات روحانی درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸
دسته بندی ها

ورزشی

تکنولوژی

بانوان

مذهبی

طنز

موسیقی

مستند

بازی

آشپزی

اخبار

سلامتی

تبلیغات

متفرفه

آبتیس

22 بار

این حسگر وضعیت سلامتی انسان را با استفاده از حرکات انگشتان نشان می دهد

دستان شما به خوبی نماینگر وضعیت سلامتی تان هستند. نه تنها برای نشان دادن بیماری هایی مانند پارکینسون بلکه به خاطر قابلیت نمایش وضعیت سلامتی ارگان های حیاتی مانند قلب از آن ها می توان استفاده های زیادی کرد.

3 دی 1397 علم و تکنولوژی علمی پزشکی ربات سنسور پزشکی
اشتراک دانلود