جورج بوش پدر و هواپیمای ساقط شده ایران
دسته بندی ها

ورزشی

تکنولوژی

بانوان

مذهبی

طنز

موسیقی

مستند

بازی

آشپزی

اخبار

سلامتی

تبلیغات

متفرفه

آبتیس

21 بار

شبیه ساز ناو هواپیمابر

نیروی دریایی آمریکا و دفتر جهانی تحقیقات دریایی در حال توسعه یک برنامه شبیه سازی برای آموزش افرادی که در ناوهای هواپیمابر کار می کنند هستند.

12 آذر 1397 علم و تکنولوژی علمی ناو هواپیما بر ناو هواپیمابر نیروی دریایی
اشتراک دانلود