توضیحات روحانی درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸
دسته بندی ها

ورزشی

تکنولوژی

بانوان

مذهبی

طنز

موسیقی

مستند

بازی

آشپزی

اخبار

سلامتی

تبلیغات

متفرفه

آبتیس

10 بار

توضیحاتی در مورد عدسی های تدریجی در مرکز بینایی سنجی تابان

توضیحاتی در مورد عینک و عدسی تدریجی (پروگرسیو یا عینک های پیرچشمی) از زبان میرصدرالدین رضوی طوسی؛ اپتومتریست و کارشناس بینایی سنجی، با بیش از 30 سال تجربه در بیمارستان های نور و فارابی

25 آذر 1397 سلامت الو دکتر عینک پروگرسیو عدسی تدریجی
اشتراک دانلود