توضیحات روحانی درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸
دسته بندی ها

ورزشی

تکنولوژی

بانوان

مذهبی

طنز

موسیقی

مستند

بازی

آشپزی

اخبار

سلامتی

تبلیغات

متفرفه

آبتیس

10 بار

شعار معترضان؛ مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر!

ایسنا، با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتراضات کارگران فولاد اهواز، هنوز پاسخ روشنی به مطالبات آنها داده نشده است. کارگران فولاد اهواز و بسیاری از کارگران صنایع بزرگ و کوچک در کشور، مدت هاست خواسته های صنفی خود را به صورت صلح آمیز مطرح می کنند. یکی از شعارهایی که در این مدت از سوی آنها سر داده می شود« مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» است که کنایه ای به حمایت نشدن از سوی دولت هاست. حالا پرسش این است که جای قانون در حمایت از کارگر کجاست؟

27 آذر 1397 خبری شعار معترضان فولاد اهواز
اشتراک دانلود